Visszavételi szabályzat

A megerősített megrendelés visszavonását a Vevő a webáruház üzemeltetőjének e-mail címén jelezheti. A megrendelés visszavonása költségmentesen kizárólag az üzemeltető által rendelt futárszolgálati autó kiszállásának megkezdése előtt lehetséges.

Az elállás jogát 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályozza, megfelelésben az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvével. 

A rendelet értelmében, abban az esetben, ha a megrendelt és kifizetett termék bármilyen okból nem nyeri el a Vevő tetszését és azt indoklás nélkül visszaküldi a kézhezvételtől számított 14 naptári napon belül vagy 14 naptári napon belül írásban jelzi az elállás szándékát - egyértelmű elállási nyilatkozatban, az üzemeltető elektronikus vagy postai elérhetőségén , az üzemeltető visszafizeti a rendelés vételárát. Minden esetben írásban történő jelzést köteles adni a Vevő, mely során a postára adás, vagy az elektronikus levél kiküldésének időpontját veszi az üzemeltető figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén a Vevő feltétlenül AJÁNLOTT küldeményként adja fel levelét, mivel csak így igazolható egyértelműen a postára adás dátuma. Az utánvéttel küldött csomag átvételére az üzemeltetőnek nincs lehetősége. 

A Vevőnek minden esetben vissza kell juttatnia a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltető székhelyére, postai úton vagy futárszolgálat közreműködésével. A határidő akkor minősül betartottnak, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. Az üzemeltető a visszaszolgáltatást követő legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a rendelés vételárát a Vevőnek, beleértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is. Az üzemeltető a visszatérítést mindaddig visszatartani jogosult, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő hitelt érdemlően nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az üzemeltető a korábbi időpontot veszi figyelembe. Az üzemeltető visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja. A visszatérítési mód alkalmazásából a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Fontos kiemelni, hogy a termék(ek) visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő szállítási költségek nem kerülnek az üzemeltető által megfizetésre, vagyis a Vevőt terhelik.

Az üzemeltető kizárólag eredeti, ép csomagolású, sértetlen terméket vesz vissza, ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a Vevőt terheli!