Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

A webáruház felületein található összes tartalom, leíró, tájékoztató, illetve jogi szöveg, kép, logó, szlogen, továbbá webáruházban látható grafikai és technikai struktúra, kivitelezési mód és funkcionális megoldások, az üzemeltető vagy a tartalom készítőjének kizárólagos tulajdonát képezik és nemzetközi szerzői jogvédelem alá esnek. A webáruházban használt összes software az üzemeltető vagy a software készítő kizárólagos tulajdona és nemzetközi szerzői jogvédelem alatt áll. A fentiekben részletezett adatok bármilyen nemű felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.
A webáruház domain címén elérhető főoldalra mutató link, az üzemeltető külön hozzájárulása nélkül, harmadik fél által elhelyezhető saját felületén. A webáruház aloldalaira mutató link harmadik fél által történő elhelyezése csak abban az esetben engedélyezett az üzemeltető külön hozzájárulása nélkül, ha ez a teljes aloldalra mutat, tehát nem csak az alodal egyes, kiemelt elemeihez (pl.: kép) vezető elérési utat tartalmazza. A harmadik fél által elhelyezett link(ek) az webáruház tartalmára semmilyen módon nem lehet(nek) hatással, illetve nem tartalmazhat(nak) további paramétereket sem. Szigorúan tilos a webáruház bármely oldalát más weboldal részeként feltüntetni, megjeleníteni.

A felelősség kizárása

A webáruházban található termékekhez kapcsolódó leírások, képek, árak tájékoztató jellegűek. A tartalom esetleges pontatlanságáért felelősséget az üzemeltető nem vállal, viszont minden tőle telhetőt megtesz annak pontos,  valóságnak megfelelő feltüntetéséért. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a webáruházon található tartalmat, ide értve az Általános Szerződési Feltételeket, bármikor, bejelentési, illetve értesítési kötelezettség nélkül, szabad belátása szerint módosítsa. A módosított tartalom a webáruházon történt online megjelenítés időpontjától van érvényben, viszont nem befolyásolja a már előzetesen megerősített megrendeléseket. Amennyiben a Vevő nem tudja a fenti feltételek elfogadni, úgy fel kell hagynia a webáruház szolgáltatásainak használatával.
A webáruházban való vásárlás feltételezi, hogy a Vevő ismeri az Internet technikai és műszaki korlátait, továbbá elfogadja a technológiával együtt járó hibalehetőségeket. Az üzemeltető nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelynek okozójára nincs közvetlen ráhatása, nevezetesen számítógépes vírusokért, az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért, továbbá, vis maior, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény, illetve időjárás okozta műszaki vagy elektronikai hiba esetén, úgy mint: 

  • Az internetes hálózatban bekövetkező bárminemű működési hiba, ami az webáruház akadálytalan működését hátráltatja vagy nem teszi lehetővé.
  • Bármely vételi eszköz meghibásodása a kommunikációs rendszerben
  • Bármely postai vagy elektronikus levél elvesztése.
  • Bármely szoftver hibás működése.
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Vevő kötelezettsége a számítógépe, illetve az azon található adatok védelme. A webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasolt, hogy a Vevő az alábbi óvintézkedéseket tegye meg: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit, mivel a Vevő felelősségi körébe esik a számítógépen tárolt adatok behatolók elleni védelme.
Ha a Vevő bármilyen formában megsérti a webáruház ÁSZF-ét, az üzemeltető jogosult érvénytelennek nyilvánítani regisztrációját, vásárlását és e döntés ellen a Vevő nem jogosult fellebbezni.

Jogviták

A webáruház használatával a Vevő egyúttal elfogadja, hogy jelen ÁSZF-re Magyarország törvényei vonatkoznak. A Vevő és az üzemeltető mindent megtesznek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket egymás között, békés úton rendezzék. Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem lehetséges, az üzemeltető székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. A Vevő elfogadja ennek a bíróságnak a kizárólagos illetékességét és helyszínét.